Soneterapi 60 min

FOTSONETERAPI med/uten øreakupunktur.

60 min er en enkeltbehandling eller oppfølgingbehandling. Vi samtaler om hvordan du har det i dag og hva du ønsker. Eventuelt hvilken effekt du har hatt av forje behandling, og individuelt tilrettelegger for dagens behandling. Du velger om du ønsker fotsoneterapi alene, eller kombinert med øreakupunktur.

Varighet: 1,0 timer
Pris: 650

» Browse schedule.